ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
 دوره ی ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بورس در اینجا به بیان سرفصل های دوره ی ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی…
3
3,000,000 تومان