محدودیت زندگی، آزادی بورسی
100%
تخفیف

تفاوت های دنیای بورس و زندگی روزمره در بررسی بازارهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
130000 – رایگان!

هدف دوره : افزایش دانش تخصصی در خصوص چگونگی کارکرد بازارها خصوصا  بازار بورس

0
130000 – رایگان!