روش های مختلف در تحلیل گری و معامله گری
100%
تخفیف

روشهای مختلف در تحلیلگری و معامله گری در بازارهای مالی

هدف دوره : افزایش دانش تخصصی در خصوص چگونگی کارکرد بازارها خصوصا  بازار بورس

1
80000 – رایگان!