هدف گذاری و قالب سازی در بورس
100%
تخفیف

هدف گذاری و قالب سازی در بورس های داخلی و خارجی

بدون امتیاز 0 رای
110000 – رایگان!
هدف گذاری و قالب سازی در بورس فایل pdf مقاله یک فایل پیش نمایش هدف گذاری و قالب سازی بورس…
1
110000 – رایگان!
روش ها و مکانیزم های ارتقای شخصی در بورس
100%
تخفیف

روش ها و مکانیزم های ارتقای شخصی در بورس های سهام و کالا

روش ها و مکانیزم های ارتقای شخصی در بورس روش ها و مکانیزم های ارتقای شخصی در بورس، مجموعه نیازمندی…
0
70000 – رایگان!
محدودیت زندگی، آزادی بورسی
100%
تخفیف

تفاوت های دنیای بورس و زندگی روزمره در بررسی بازارهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
130000 – رایگان!

هدف دوره : افزایش دانش تخصصی در خصوص چگونگی کارکرد بازارها خصوصا  بازار بورس

0
130000 – رایگان!
روش های مختلف در تحلیل گری و معامله گری
100%
تخفیف

روشهای مختلف در تحلیلگری و معامله گری در بازارهای مالی

هدف دوره : افزایش دانش تخصصی در خصوص چگونگی کارکرد بازارها خصوصا  بازار بورس

1
80000 – رایگان!
100%
تخفیف

تعاریف همسان و ناهمسان خصایص در بازارهای بورس متفاوت

هدف دوره : افزایش دانش تخصصی در خصوص چگونگی کارکرد بازارها خصوصا  بازار بورس

0
110000 – رایگان!

ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
 دوره ی ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بورس در اینجا به بیان سرفصل های دوره ی ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی…
3
3,000,000 تومان